Nosilec naložbe: LES KERN d.o.o.
Celotna vrednost projekta: 66.259,42 EUR
Vrednost sofinanciranja: 21.724,40 EUR


Opis ukrepa – Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018

 

Podjetje se je za potrebe svoje dejavnosti odločilo za nakup nove tehnološke opreme – Žagalne linije za razrez hlodovine s horizontalno tračno žago.


Cilji naložbe:

  • omogočiti novo zaposlitev,
  • dodatna storitev – impregnacija,
  • povečati konkurenčnost.

 

Z zgoraj navedenimi cilji smo dosegli načrtovane rezultate naložbe, ki so: 1 nova zaposlitev.


Povezave: