To spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogo?iti splošno informacijo o podjetju Parketarstvo Janez Kern s.p. Vsebine spletnega mesta so informativnega zna?aja. Podjetje Parketarstvo Janez Kern s.p ne prevzema nikakršne odgovornosti za to?nost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzro?ena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.
Podjetje Parketarstvo Janez Kern s.p bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušali zagotavljati to?nost in ažurnost podatkov, vendar ne jam?imo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo to?nost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaš?ite ter drugih oblik zaš?ite intelektualne lastnine.
Reproducira se jih lahko izklju?no v nekomercialne namene, pri ?emer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedeno podjetje Parketarstvo Janez Kern s.p.