Les kern je druinsko podjetje z 20 letno tradicijo. Janez Kern se je e takoj po oli zaposlil v takratni firmi Obrtno podjetje Kranj, kjer je dolgo vrsto let opraljal dela in naloge polaganja parketa.
Pred dvajsetimi leti pa se je odlo?il, da bo zaoral ledine - samostojno pot. Kasnejese mu je pridruil tudi sin Botjan, ki je pred nekaj leti postal mizarski mojster.

Ukvarjamo ses polaganjem parketov in vseh vrst pvc podov. V nai delavnici pa pod budnim o?esom sina Botjana in mojstra Janeza izdelujemo tudi masivne zaklju?ne letve razli?nih vrst lesa. Prav tako tudi izdelamostopnice iz naravnega lesa.